Често срещани грешки при свързване с PPPOE

678 - Сървърът не отговаря
 

 

Решения:

 • Ако при опит за свързване излиза прозорец с текст connecting trough WAN Miniport (PPPOE) обадете се на телефоните на LEADER.
 • В случай, че пише друго от сорта на номер или 0/нула/, имате Спам вирус - потърсете сервизната ни помощ за отстраняването му.

691 - Достъпът отказан поради грешно потребителско име или парола

 

Решения:

 • Напишете отново потерибелското име (username) и паролата (password). Потребителското име се пише само с малки латински букви.

692 - Изключен кабел (най-често кабелен проблем)

Решения:

 • Проверете дали не се е извадил кабела от мрежовата карта, ако не е обадете се в офиса на LEADER.

718 - Периодът/лимита Ви е приключил, или грешно потребителско име

 

Решения:

 • Ако компютъра Ви не е бил в ремонт или подменян, проверете по телефоните ни за статуса на Вашия потребител.

711 - Невъзможно създаване на пппое

Решения:

 • To resolve this issue, enable the disabled services, and then start the services:
  1. Click Start, right-click My Computer, and then click Manage.
  2. Double-click Services and Applications, and then double-click Services.
  3. Right-click Telephony, and then click Properties.
  4. On the General tab, click Manual next to Startup type.
  5. On the General tab, click Start under Service status, and then click OK.
  6. Repeat steps 3 - 5 for the Remote Access Connection Manager service and for the Remote Access Auto Connection Manager service.
  7. Run netlan.exe

797 или 633 - Забранена или неработеща мрежова карта /Възможно и деинсталиран PPPоE Протокол/

 

Решения:

 • Проверете дали свети индикацията за активност на картата – малка лампичка, точно където е включен кабела. Ако свети, ще се наложи да се преинсталира РРРоЕ протокола. Спазвайте инструкциите от таблиците за инсталация на РРРоЕ протоколи.

719 - Вероятно грешка при автоматичното конфигуриране на TCP/IP протокола на връзката към Интернет. TCP/IP протоколът или е деактивиран или не е инсталиран

Решения:

 • Преинсталирайте драйверите на мрежовата картата или потърсете сервизна помощ в LEADER.