ИНТЕРНЕТ

  
Грабни един или два месеца БЕЗПЛАТНО!
При заплащане на 5 месеца, получавате 1 месец БЕЗПЛАТНО!
При заплащане на 10 месеца, получавате ОЩЕ 2 месеца БЕЗПЛАТНО!

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
ОЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП


Общи изисквания по ЗЕС

ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Качество на услугите - методика.
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2012
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2013
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2014
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2015

Информация интерфейсите за достъп:
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Интерфейси за достъп - спецификация
КомНет ЕООД - Интерфейси за достъп - спецификация

Информация по чл.72, ал.2 ЗЕС:
Изисквания във връзка с Регламент (ЕС) 2015/2120:
Услуги оптимизирани за определено съдържание
Услуги от 01.02.2017г.
Бланка Договор