ИНТЕРНЕТ

 
 

 

  
Грабни един или два месеца аванта!
Плати 5 месеца ползвай 6 месеца!
Плати 10 месеца ползвай 12 месеца!

 

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
ОЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

/user_pic/files/uslovia_za_dostup_do_otvoren_internet_LEADER.pdf

Общи изисквания по ЗЕС

ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Качество на услугите - методика.
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2012
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2013
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2014
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Статистика за качеството - 2015

Информация интерфейсите за достъп:
ЛИДЕР ПИ СИ ООД - Интерфейси за достъп - спецификация
КомНет ЕООД - Интерфейси за достъп - спецификация

Информация по чл.72, ал.2 ЗЕС:


Изисквания във връзка с Регламент (ЕС) 2015/2120:
Услуги оптимизирани за определено съдържание
Услуги от 01.02.2017г.
Бланка Договор

 

 

HTML tutorial