Финансови резултати: Lenovo с 16% ръст на приходите и редуциране на брутните загуби

Днес Lenovo Group обяви финансовите си резултати от първото фискално тримесечие, приключило на 30 септември тази година. Приходите възлизат на $12.2 милиарда щатски долара, което е 16% ръст спрямо предходната година и 23% спрямо валутния курс. Брутната печалба през второто тримесечие, изключваща инвестициите за реструктуриране, еднократни и други счетоводни разходи възлиза на $166 милиона щатски долара, което представлява увеличение с 16% спрямо предходното тримесечие. Според официалния доклад на Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) брутните загуби през първата четвърт на годината възлизат на $842 милиона долара, докато през второто са редуцирани до $714 милиона

Загубите, споменати в официалния доклад на HKFRS, са въз основа на изпълнените планове за преструктуриране, показани в резултатите от първата четвърт. Това включва оптимизиране на разходите във всички бизнес сегменти в глобален мащаб, както и интеграцията на System x бизнес-групата, интеграцията на Motorola в мобилната бизнес група на Lenovo, както и разпродажбата на наличността на смартфони. Погледнато в перспектива, всички тези активности целят да бъдат оптимизирани оперативни разходи в размер на около $650 милиона долара през втората половина на фискалната година и около $1.35 милиарда на годишна база. 

“Със силно представяне, Lenovo посреща бързо и решително предизвикателствата и заедно с това продължава да отбелязва по-добри резултати от предходното тримесечие.” каза Ян Янкин, председател и CEO на Lenovo. “В момента ние не само изграждаме все по-конкурентен бизнес модел, но паралелно с това растем. В компютърния бизнес постигнахме рекорден пазарен дял с добра печалба. В мобилния сегмент, стратегията ни да се фокусираме върху ръст извън границите на китайския пазар продължава да се отплаща, на база на което разширихме пазарния си дял и повишихме печалбата си. Реорганизацията и преструктурирането на разходната ни структура ще ни донесе положителни резултати през втората половина на годината. В корпоративния бизнес сегмент постигнахме важен успех с увеличаване на приходите си в този бизнес за първи път след придобиването на System x. Придобиване на корпорации в такъв мащаб и трансформирането им отнема време, но аз съм окуражен от нашите силни резултати и гледам с увереност към близкото и далечното ни бъдеще.”