LEADER Computers спечели обществена поръчка на стойност 20 224,80 лв.

ПМГ „Акад. Иван Ценов” организира и проведе обществена поръчка за Доставка и монтаж на компютърна техника” включваща:
Сървъри: 2бр
Клинетска станция: 14бр
Лаптоп-таблет: 7бр
Лаптоп: 2бр
Интерактиени дъски: 8бр.
Лазарен принтер: 1бр.
Лазерно многофункционално устройство: 1бр

Офертата на LEADER Computers се оказа най-благоприятна и на 20.10.2011г. беше подписан договор за одтставка и монтаж.